Ispitivanje zadovoljstva kupaca je sistematičan i objektivan način prikupljanja podataka od kupaca/korisnika proizvoda i usluga koji će Vam odgovoriti na pitanje jesu li Vaši kupci zadovoljni pruženom uslugom. DEKRA upitnikom zadovoljstva kupaca utvrdit ćete slabe i jake strane u odnosu s kupcima kao i način na koji kupci percipiraju Vašu tvrtku. Ovisno o Vašim potrebama, upitnikom možemo provesti i uspredbu s konkurencijom i utvrditi kako kupci pozicioniraju tvrtku i odnosu na konkurenciju.

Osim putem "papir-olovka" metode, istraživanje se provodi putem online upitnika i podržano je web aplikacjiom DEKRA HR.net.